Chants for Children - S.P. Balasubrahmanyam

1. Ganesha Shloka (Shuklambara Dharam Vishnum) 10. Vishnu Shloka (Shaanta Kaaram) 11. Subramanya Shloka (Shadaananam Chandana). 12. Lakshmi Shloka (Sarva-mangala-maangalye). 13. Saraswati Shloka (Ya Kundendu Tushaar). 14. Saraswati Shloka (Saraswati Namastubhyam). 15. Devi Shlokas (Ya Devi Sarva Bhooteshu). 16. Annapoorna Shloka (Annapoorne Sadaa Poorne). 17. Raaghavendra Shloka (Puujyaaya Raaghavendraaya). 18. Guru Shloka (Gurur Brahma). 19. Guru Shloka (Tvameva Mata). 2. Prabhata Morning Shloka (Karaagre Vasate Lakshmi). 20. Ayyapaa Shloka (Bhoota-natha Sadaananda). 21. Deepa Evening Shlokas (Shubham Karoti Kalyanam, Deepajyothir Parabrahma). 22. Shaanti Mantra (Om Sahaana Vavatu). 23. Gayatri Mantra (Aum Bhoor Bhuwah Swaha). 24. Namochharan (Asato Ma Sadgamaya). 3. Ganesha Shloka (Gajananam Bhuta). 4. Ganesha Shloka (Mooshika Vaahana). 5. Shiva Shlokas (Naagendra Haaraaya, Shivam Shivakaram). 6. Surya Shloka (Om Mitraaya Namah). 7. Krishna Shlokas (Vasudeva Sutam, Krishnaaya Vaasudevaaya, Krishna Nanda Mukunda). 8. Rama Shlokas (Raamaya Raama, Shri Raama Raama Ramethi, Aarthaanaam, Aaphadhaamapa). 9. Hanuman Shlokas (Buddhir Balam, Manojavam Maruti). Download from 4Shared